Martin Emanuel om cykeltrafikens historia i städerna

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer en riktig godbit för alla er stadsplaneringsintresserade:

Martin Emanuel är teknikhistoriker och disputerade nyligen på en avhandling om cykeltrafikens historia i Stockholm (Trafikslag på undantag: Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980, Stockholmia Förlag 2012). Där visar han hur planerares och ingenjörers prioriteringar kring trafiken innebar kraftigt försämrade villkor att cykla i efterkrigstidens städer. Inte nog med det, negativa värderingar av cykeln och cyklister byggdes in i städers infrastrukturer vilket fortsätter att begränsa cyklismens genomslag. Föreläsningen på cykelfestivalen baseras på avhandlingen, som alltså fokuserar på Stockholm, men Martin kommer också att väva in en del stoff från Göteborgs cykelhistoria.

This entry was posted in kommer till festivalen, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.